Naboene til Eidesand boligfelt føler at de ble hørt sånn noenlunde