Her er de 50 med høyest inntekt i Midtdalen - ser du noen overraskelser?