Pårørende Liv og Anne Helga vil at kommunen skal ta ansvar: - En føler seg rådvill og alene, og har et ansvar 24 timer i døgnet