Skoledagen som gikk så altfor fort: Sjetteklassingene bygde biler med solcelletak og vindgeneratorer

foto