Vil gi dispensasjon til å bygge Stixrudtårnet i Sødorp

foto