250 juleønsker er oppfylt, men fortsatt venteliste på matkasser