150 millionar til skulebøker og arbeid med læreplanane