E6 ble åpnet for trafikk torsdag ettermiddag etter å ha vært stengt på hverdager siden 14. mars. Etter påske blir den stengt igjen fra 11. til 14. april.

Midlertidig bru skjøvet ut

Den midlertidige brua har nå kommet så langt ut fra landkaret på vestsida av Lågen at den går over elva, og har nådd fundamentet mellom elva og E6.

– Arbeidene med å montere og skyve ut den midlertidige brua går bra. Bruberedskapen til Statens vegvesen har hatt god framdrift. Vi har også kommet godt i gang med arbeidene med å fjerne fyllingene i elva, sier prosjektleder Rolf Klemetrud i Innlandet fylkeskommune.

Nødvendig å stenge E6

Arbeidet med å støpe og klargjøre fundamentene på østsida har gått parallelt med Vegvesenets montering av brua fra vest. I forbindelse med arbeid på et av fundamentene nærmest E6 har vegen vært stengt på dagtid på hverdager.

- Det står igjen en del arbeid på landkarene på begge sider av Lågen. Rett over påske må vi stenge E6 igjen, mens entreprenøren jobber med landkaret på den sida og Vegvesenet jobber videre med montering av brua. E6 blir derfor stengt hele døgnet fra om morgenen den 11. april til og med 14. april, sier Klemetrud.

Det blir skiltet omkjøring om Tretten sentrum for all trafikk mens E6 er stengt. Innlandstrafikk sørger for at elever ved barnetrinnet på Aurvoll skole, som har fylkesvegen gjennom Tretten sentrum som skoleveg, får skyss til skolens mens E6-trafikken går der.

Mye arbeid gjenstår

Selv om hoveddelen av den midlertidige brua har blitt skjøvet helt over til østsida nå, er det mye arbeid som skal utføres, før brua er klar for trafikk.

Brudekket og rekkverket skal monteres på brua som henger over Lågen nå. Fylkesvegene på begge sider skal settes i stand og tilpasses brua, og elektro-installasjoner til signalanlegget som skal styre trafikken skal på plass.

På østsida av Lågen skal bruberedskapen til Statens vegvesen montere en egen brukonstruksjon over E6 og skjøte den sammen med brukonstruksjonen som er skjøvet ut nå. Dette arbeidet starter i månedsskiftet mai/juni.

– Hvis alt går etter planen, er brua åpen for trafikk i juni, sier Klemetrud.