Prisen var 288 kroner i 1978, nå betaler folk 25.000 kroner for denne fjøskrakken