Eva og Oddveig, Aud og Randi: Fire av sju unger var tvillinger