foto
Sondre Skjeggestad Nord, Trym Bergheim og Arnt Håvard Sanden. Foto: Jonas Oden Ulset

«Skal bare» er et mye brukt uttrykk, også i trafikken - dette sier framtidas rånere om mobilbruk bak rattet