Bygger ny båtutsettingsrampe: - Vi tilrettelegger for mer friluftsliv, båtliv og økt fiske