Jens Petter Ous ble takka av etter 29 år som sokneprest