I forskningssenterets lokalsamfunnsundersøkelse svarer 80 prosent av folk i distriktene at de bor i eneboliger eller på et gårdsbruk. Flere kjører også fossilbil enn i byene, skriver Nationen.

Økte priser på strøm og drivstoff fører til at bedrifter må heve prisene til kundene.

– Et eksempel på dette er for eksempel håndverkere som må øke prisene sine for å kompensere for høyere drivstoffpriser. Dette vil føre til at det blir dyrere å bygge hus, og dette vil ramme distriktene hardere enn byene, sier forsker Jostein Brobakk i Ruralis.

Han viser til at markedsprisen for hus allerede er mye lavere i distriktene enn i byen.

– Med økte priser på innsatsfaktorer vil denne differansen øke. Dermed rammes både næringslivet og befolkningen i distriktene hardere enn de som bor mer urbant, sier Brobakk.

Han peker også på at bøndenes økonomi kan komme til å svekkes. Årsaken er at bøndene ikke kan overføre økte kostnader til kundene slik andre bedrifter kan.