Over 400 lovbrudd på en time: – En stor utfordring