Setter opp sperringer ved grenseovergangene, og etablerer teststasjoner