Av: TONE SIDSEL SANDEN

Seks bilister fikk forenkla forelegg på Vinstra

foto