Av:
  • Tone Sidsel Sanden

Seks bilister fikk forenkla forelegg på Vinstra