Femte dag i retten: Familie og lærere vitner

foto