Politisk flertall vil gå for fradeling av småbruket Haugrud i Sødorp

foto