Jobben med å installere elektroteknisk utstyr i de to tunnelene som er under bygging på nye E6 mellom Frya og Sjoa, har gått til Aventi Installasjon, et arbeidsfellesskap mellom Aventi Technology og Aventi Installation, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding onsdag.

Aventi Installasjon leverte det laveste tilbudet i konkurransen om elektrokontrakten, i konkurranse med ni andre elektroentreprenører heter det videre i pressmeldingen.

– Etter at vi har kontrollregnet på Aventi sitt tilbud og gått grundig gjennom all dokumentasjon de har levert, er det klart at det er de som har vunnet jobben med å installere elektroteknisk utstyr i Hundorptunnelen og Teigkamptunnelen, sier prosjektleder for nye E6 Frya-Sjoa, Øyvind Moshagen i Statens vegvesen.

85 millioner kroner

Kontrakten har en verdi på vel 85 millioner kroner og omfatter elektrotekniske installasjoner som veglysanlegg og styrings-, regulerings- og overvåkningsanlegg i tunnelene.

I tillegg inngår montering av trafikkstyringsinstallasjoner i tunnelene samt tunnelrelaterte installasjoner utenfor tunnelene der tre kryssområder også er inkludert, opplyser vegvesenet.  – Først ut er Hundorptunnelen, der tunnelbygginga er kommet lengst. I Teigkamptunnelen starter elektroarbeidene i slutten av februar 2016. Alle elektroarbeider skal være ferdig høsten 2016.