I forbindelse med sikkerhetsgodkjenningen av Teigkamptunnelen på nye E6 i Gudbrandsdalen, blir det arrangert beredskapsøvelse tirsdag 29. november.

- Alle nødetatene er involvert. Det medfører at det vil være en del utrykningskjøretøyer i Kvam på formiddagen denne dagen, opplyser Statens vegvsen i en pressemelding.

Dølen var tirsdag til stede under begge øvelsene, først i Teigkampen, og litt seinere på dagen under brannøvelse i Hundorptunnelen.

Kollisjon og brann

Beredskapsøvelsene er en del av sikkerhetsgodkjenningen av de nye tunnelene.

- Alle nødetatene, Statens vegvesen samt Sør-Fron og Nord-Fron kommuner deltar. Elever fra helselinja ved Vistra videregående skole deltar som markører på redningsøvelsen i Teigkamptunnelen, opplyser Vegvesenet videre.

I Teigkamptunnelen var scenariet en kollisjon mellom buss med skoleelever og en personbil, mens øvelsen i Hundorptunnelen var en brannøvelse med påtenning av bildekk for å synliggjøre røykutvikling i tunnel samt testing av brannventilasjon.

Les mer og se flere bilder i papirutgaven torsdag 1. desember.