På denne tomta skal det bygges fem til seks nye boenheter