Vil sikre alle kyrkjene mot brann med automatiske slokkingsanlegg. Kostnad: 7,6 millionar