Kom så mye folk at ekstra stoler måtte hentes fram: - Thank you for the music