På tvers av generasjonar er skulen arena for trivsel og god trim for eldre: - Vi har faktisk folk på venteliste