Mottok Kongens fortjenstmedalje for stor innsats: – Dette var uventa