Fortsetter etterforskning av flere tjuveri fra byggeplasser

foto