Etterlyser større omtanke for eldre: - Folk ber ikke om hjelp før de er aldeles nødt