Gro har venta i årevis på at kommunen skal ordne opp - får dekka kloakkutgiftene gjennom 12 år