Politiet var tilstede på Døl og Dur: - Vi turte ikke ta sjansen på at det ble som i fjor

foto