Har tapt penger på grunn av feilbeskjed fra Statsforvalteren - nekter å betale: – Eneste alternativet er å gå til søksmål