Får fullmakt til å kjøpe tomta til sponplatefabrikken i Kvam