Støstad: - Regjeringa leverer på jordbrukslovnad

foto