Årsaken til stengingen er at Bane NOR skal utføre vedlikeholdsarbeid på deler av strekningen.

Dermed må de som reiser mellom hovedstaden og Trondheim med tog, belage seg på å kjøre buss hele strekninga. Dette gjelder både lørdag og søndag, med start lørdag kl. 06.00 og slutt mandag klokka 04.00.

NSB anbefaler reisende å beregne ekstra tid, siden alternativ transport gjerne bruker lengre tid enn toget.