Tilbyr forskuttering for å sikre framdrift i flomsikring av Givra