Denne brua over Vinstraelva vil sportsfiskerne ha fjernet