Ved restaurering av Kvikne kirke dukker det opp spor etter ei stavkirke fra 1555 - kan bli vurdert høgere på verneskalaen

foto