Ringebu Arbeiderparti vil foreslå å utsette avgjørelsen, og forslaget vil bli fremmet på tirsdagens kommunestyremøte.

Samtidig foreslår partiet at det innledes forhandlinger med fronskommunene og kommunene sør for Ringebu, før en rådgivende folkeavstemming i Ringebu holdes.

Dette er vedtaket

Slik er vedtaket Ringebu Arbeiderparti fattet enstemmig tirsdag kveld.

1. Endelig avgjørelses i kommunestyret utsettes til det er gjennomført forhandlinger i henhold til nedenstående punkt 2 og 3.

2. Ringebu kommune innleder forhandlinger med Nord-Fron kommune og Sør-Fron kommune om kommunereformprosessen.

3. Ringebu kommune innleder forhandlinger med Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner om kommunereformprosessen.

4. Følgende forhold må avklares før eventuelle vedtak fattes i kommunestyrene:

*Mulighet for at næringslivet i Ringebu kan beholde redusert sats for arbeidsgiveravgiften.

*Mulighet for at gjeldende soneinndeling for produksjonstilskudd i landbruket kan videreføres.

*Mulighet for å videreføres dagens fjellstyreinndeling og at dagens kommunegrenser videreføres som innenbygdsboende i jakt- og fiskerettigheter.

​5. Prosess og tempo avklares av partene i samarbeidskonstellasjonene i fellesskap og legges fram for kommunestyret​.

6. Ringebu kommune tar initiativ til oppstartkonferansene.

7. Resultatet av forhandlingen legges fram til rådgivende folkeavstemning.