En hytteeier på Kvamsfjellet har i et brev til kommunen etterlyst informasjon om båndtvang i preparerte skiløyper på Kvamsfjellet. Bakgrunnen var en ubehagelig opplevelse der han fikk påpakning fra en annen skiløper fordi han hadde hunden sin gående løs, og hans kone var redd hunder.

Sel har gått foran

Sel kommune har innført  båndtvang i de preparerte skiløypene fra Kvamsfjellet mot Høvringen, men Nord-Fron kommune har ikke fulgt Sel kommunes eksempel i dette området.

I svarbrevet til hytteeieren skriver kommunen at de på lik linje med Sør-Fron og Ringebu kommuner ikke har innført båndtvang i preparerte skiløyper, men de påpeker at hunder kun kan være lause når de blir fulgt og kontrollert på en aktsom måte.

Båndtvang i lysløypa

Når det gjelder lysløypa på Kvamsfjellet, som er i ferd med å ferdigstilles i disse dager, så vil det derimot bli innført båndtvang. Det har kommunen bestemt ut i fra gjeldende lovverk.

– Lysløype vil gå innunder begrepet anlegg for idrett og sport og det vil derfor være båndtvang der hele året. Jamfør forskrift om utvida båndtvang for hund, informerer plan- og miljøkonsulent Anders Nybakken i Nord-Fron kommune, til Dølen.

Båndtvang innføres i lysløypa på Kvamsfjellet, men ikke i andre preparerte skiløyper i området. Foto: Illustrasjon