Klart for byggestart av DNT-hytta Dronningsetra - fare for kjøreskader i utmarka er stor

foto