Med roser og respekt hadde Even sin egen 8.mai-markering

foto