Flere hundre ansatte og frivillige er i full sving, og festivalsjefen har fått godfølelsen

foto