Desse har søkt fast jobb innan rus- og psykisk helse

foto