Enstemmig vedtatt å ansette Sommer - ble møtt med stående applaus