Eg vert nok oppfatta som litt streng smiler årets russepresident. Foto: Emil Sjåstad Nyeng

Hannah (18) er bevisst på rolla ho har fått: - Eg blir kanskje oppfatta som streng

Årets russepresident på Vinstra vidaregåande skule har klare tankar om russetida: Det skal vere rom for alle.