Internasjonal veke med elevar frå rundt 30 ulike nasjonar