Dette bygget er solgt, og blir nå kommunal eiendom