Bli med til rakfiskbygda med tradisjon for villfisk

foto