Sundheims hjelpere og deres umåtelige store innsats for de eldre - frivillighet har støtt stått sterkt

foto