Her må 2000 personer plasseres på vikarlister på grunn av mangel på fastleger: - Ikke tilfredsstillende